Kapornaky Gyula: Szalafő

"Faboronás régi házak
múló idővel csatáznak.
Szél cibálja zsúp fedelük,
míg az idő száll felettük.
Ez a falu hét szerből állt,
és föléjük sok bagoly szállt.
Huhogtak mint, vad sárkányok,
űzték őket a sámánok.
Itt kötik az öblös vékát,
benn tartják az édes tésztát,
"kópicok" is itt készülnek,
télen "kástuban" csücsülnek,
tele vannak apró maggal:
kölessel és hajdinával.
Itt ered a "Szala" -patak,
dombhajlatán lassan halad,
kicsi csermely, nincs benne kő,
Zalában már folyóvá nő.
Két szerből egy kútra jártak:
estefelé fiúk, lányok,
csókolóztak, ölelkeztek, -
itt születtek hű szerelmek!"

Támogatóink

Vörös Netti az Őrség dalos madara

Vörös Netti éneke

Jó estét, jó estét, Sági bíróné asszonny

Lejátszás új ablakbanJó estét, jó estét, Sági bíróné asszonny

Ballada
Szalafő, 1970.
Gyűjtő:
Békefi Antal

A dal szövege:


Jó estét, jó estét,
Sági bíróné asszony!
Itthon van-ё a lánya,
Az én kedves galambom?


Itthon van, itthon van,
A belső szobába.
Jóizüen alszik már
A paplanos ágyába.


Mёnjёn be, keltse fёl,
Küldje el a bálba!
Sok aranygyürüjét
Kössö a dёrёkára!


Szép brünnёr cipőjét
Huzza a lábára!
Sok aranygyürüjét
Tolla föl az ujjára!


Jó estét, jó estét
Ti, hivatos vendégёk!
Hol van már az a bёtyár,
Ki hivatott éngёmet?


Nё kёrdёzd, csak igyál,
Nё kёrdёzd, csak igyál,
Nё kёrdёzd, csak igyál,
Majd mёgtudod tё mindjár’!


Icikém, picikém,
Eressz ki pihenni,
Szép brünner cipőmbül
Vérёmet kiönteni!


Nёm lёhet kimёnni,
Nёm lёhet pihenni,
Szép brünnёr cipődbül
Vérёdet kiönteni!


Huzzátok, hangászok
Hurotok szakadtáig,
Sági biró lányának
Halálos honjáig!


Míg a más vendégnek
Huzzák a vigadót
Sági biró lányának
Huzzák már a harangot.


Jó estét, jó estét
Sági biróné asszony!
Ugy hallottam az este,
Hogy mёghalt már a mёnyasszony.


Mёghalt már, mёghalt már,
El is van temetve!
Az a hitvány, rongy embёr
Szenved már a börtönbe.


Verje mёg az Isten,
Azt az édёsanyát,
Ki estétül rёggelig
Nёm látja a lányát!


Rёggelig nёm látja,
Rёggelig nёm látja.
Rёggel nyolc órakor már
Halva is találja.


Verje mёg az Isten
Azt az édёsapát,
Kiestétül rёggelig
Nёm látja a fiát!


Rёggelig nёm látja.
Rёggelig nёm látja.
Másnap nyolc órakor már
Börtönben találja.